ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

I. ИНТЕРНЕТ САЙТА www.villaeta.net e собственост на ЕТ „ВИОЛЕТА АТАНАСОВА – ТУР“  със седалище и адрес на управление: област Ловеч, община Априлци, гр. Априлци 5641, ул. Павли Венков No 1 и ЕИК 200203472

 1. Всеки потребител е длъжен да се запознае с общите условия на сайта преди да предприеме „Поръчка“, „Отмяна на резервация“ или каквото и да е действие по самоинициатива
 2. www.villaeta.net ” е уебсайт за електронна търговия – за резервация на почивка в къща за гости, публикувана в него.
 3. Търговецът има право да променя цените на предлаганите стоки в сайта без да уведоми за това потребителите на сайта.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на избраната почивка и тя ще остане такава.
 5. Договорът с „Клиента“ се счита за сключен, след приемане от Търговецът на правилно и потвърдено от клиента, заявлението за резервация на посочения телефон или електронен адрес.
 6. Търговецът се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да осигури на Клиента поръчаната почивка.
 7. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни или непълни данни в направена резервация на „ www.villaeta.net ”.
 8. Потребителят заплаща цената на резервацията в момента на поръчката, направена от него или най-късно 24 часа преди началната дата и час от 1-я ден на резервацията, електронният търговец няма право да променя цената в момент до изпълнение на резервацията на клиента.
 9. При направена заявка на сайта на www.villaeta.net, клиентът автоматично  получава електронна поща, на посочения от него елктронен адрес (e-mail), в съдържанието на която е посочен уникален Референтен номер на заявката и линк за начини на плащане през страница на www.villaeta.net. Референтният номер се използва както за състоянието на поръчката (заявката), така и за поръчка на други услуги, като храна, екскурзии и др. Той може да се въвежда в разделите „Цени и резервации“ (www.villaeta.net/prices)  и „Храна“ (www.villaeta.net/dining) на сайта.

II. Права и задължения на страните

Търговецът се задължава:

 1. да потвърди възможността да осигури почивката в посочените дати или да откаже резервацията в срок от 3 работни дни;
 2. да изпълни в срок резервацията, която „КЛИЕНТА“ е направил и вилата да е свободна.
 3. гарантира, че вилата, публикувана в сайта www.villaeta.net отговаря на действителното състояние и оборудване в действителност.

Клиентът се задължава:

 1. да посочи трите си имена, валиден телефонен номер, дата на пристигане, дата на тръгване, брой възрастни и деца и валиден електронен адрес(e-mail).
 2. да плати цената на направената резервация в рамките на гореспоменатите условия.

При отказ за изпълнение на резервацията, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за почивката.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на резервацията Търговецът се освобождава от задължението си да изпълни почивката.

III.Клиентът има право да откаже получаването на направената от него резервация, когато тя му е осигурена при едно от следните условия:

 1. резервацията явно не съответства на заявената от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед.
 2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 3. При несъответствие между заявената резервация и направената, което не е било възможно да бъде установено в момента на извършването.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да откаже резервацията, ако тя отговаря на една от по-горе посочените причини .

 • резервацията трябва да бъде отменена не по-малко от 14 дневен срок, преди почивката.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

Възстановяването на сумата става по банков път с ( IBAN ) или номер на банкова сметка, посочен в изпратена заявка за прекратяване на резервация по електронна поща на ЕТ „ВИОЛЕТА АТАНАСОВА – ТУР“. Възстановяването на сумата на клиента се извършва в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на заявката за прекратяване на резервация и при условие, че е направена в срок не-по малко от 14 дена, преди датата на почивката.

IV. Лични данни

 • Търговецът полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Търговеца. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

V. Разкриване на информацията

 • Търговецът се задължава да не разкрива лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен когато:
 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента
 • Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI. Допълнителни условия:

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.villaeta.net на своя компютър.
 2. Под “Резервация” се разбира избраните дати и заявени хранения и развлечения свързани с почивката, както по стандартния начин така и в посочените контакти.

VII. Условия на плащане чрез банков превод за избраната стока /услуга

www.villaeta.net приема следните видове преводи: Вътрешнобанков и Междубанков превод или Касов превод чрез Вносна бележка или Платежно нареждане (генерират се автоматично на сайта или се попълват в банката).


*Всички посочени цени на стоки / услуги на сайта www.villaeta.net са с включен Данък Добавена Стойност (ДДС).